Kriye bay prezidan-m

Amonnon Louis - May 16 2011, 8:01 AM

Bonjou Prezidan Michel, sa fe lontan nap chache yon mou-n ki ka prezante tet li kom yon chanpyon ki ka pran desten peyi sa an men, yon Ayisyen pitit te-a, yon Ayisyen ki konnen Ayiti se sel kote-l ka santi-l pi alez, nan tout ane ki pase yo sa te vreman difisil pou-m pa menm di enposib.

Sanble jodi-a, apre-m fi-n tande jan-w pale, fason-w konprann Ayiti, e jan-w prezante-w bay pep Ayisyen-an sanble ap gen yon diferans.

Prezidan, kom ou konnen-l deja, yon mou-n kap viv andeyo Ayiti, pa janm viv vre, men li vivote, si-m ta we ou lonje men-w sou kotipsyon-an, ou di-l fe yon ti kanpe, a-a tout zanset yo tap bat bravo.

Si-w ta di ak mou-n kap kanpe deye kap voye pep la al kidnape fre-l pou mande gro kob pou la vi yo, se tap yon lot paj ou tap louvri nan listwa peyi nou-an. Tout sa-yo ka fet, se le prezidan-an di yon bagay epi li respekte sa-l di-a e-l fe lot mou-n respekte-l tou. Li senp e-l difisil paske chef pa konn jwe ak pawol li, chep paka di sa-l vle, pawol chef se pawol bon Dye si chep la pa respekte tet li se ki les ki pral respekte-l?

MMMMMMMMMMMMM, mwen kwe fwasa-a, Ayisyen va pran men yo ya konnen Ayiti se peyi yo yo fet pou renmen-l e sakrifye tet yo pou li.
Sa-m ta vle di-w prezidan, mwen byen kontan-w vini ak plan sa-a ke-m te voye bay prezidan Preval ak tout palmante yo sou fason pou yo jwenn kob pou finanse kek proje nan peyi-a. Pou-m fini mwen vle di-w mesi pou karism ou ak deteminasyon-w nonm se Amonnon Louis co-ote Rethinking Haiti e ote DEJA-VU THE COLLAPSE OF HAITI, A WARNING TO WORLD LEADER.

Ke bon Dye beni Ayiti e beni-w pou ba-w bon sans ak bon konprann.

Mesi

Return to Message List