Never Stop Working to Deliver on your Promises

Jhb - May 19 2011, 12:16 PM

I know that it is not going to be easy, but I am asking you to never stop trying to deliver on the promises you have made. The "GREAT HAITIAN PEOPLE" will appreciate your willingness to better their living conditions.

As a musician, you already know how to please your fans; as the President, you will please the Haitian people in general.

Se pou nou travay pou fe edikasyon sivik pep-la de fason pou li kapab patisipe nan travay pou reyalizasyon bel pwoje-ou yo.
Se pou Bondye beni Ayiti! Se pou BomDye pwoteje-ou!

JHB (Boston, MA)

Return to Message List