Dear MR President Martely

Frantz Joseph - September 17 2011, 4:30 PM

Mwen bien kontan pou okazyon sa. Avantou mwen di ou mesi pou jan wap gouvene peyi a se sa nou bezwen.

komante mwen ta renmen fe se sou rekonstriksyon peyi Haiti, pou nou ta rive rekonstri peyi a fok nou ta fe'l kote ki pouko bati yo nou pap janm arive repare vil nou yo paske yo gentan tromal bati nap depanse plis lajan e nou pap janm ka repare yo vre.An nou fe menm jan ak lot peyi yo fe tankou united states.

An nou bati lot kote nan peyi a defason modenn le sa sitwayen yo ap kite ansyen vil yo pou vin abite nan vil modenn yo.

Return to Message List