Voodoo pa ka sou devlopman jan Ou di a. Le peyi a tap pratike...

Joubert Fontus - December 19 2011, 10:30 PM

Voodoo pa ka sou devlopman jan Ou di a. Le peyi a tap pratike Voodoo avan 1862 le Ou remet peyi yo bay blan misyone ki sivilize Ou a e se le sa a Ou vini nan sou devlopman.

Le nou tap pratike Voodoo peyi a te bel e li te gen pye bwa patou.

Pye accacia, mapou, bwa chen, kanpech e tout lot kalite bwa te fe peyi a tou vet. Kon fre Protestant Ou yo antre nan peyi Ou a pou evangelize Ou yo fe Ou koupe tout bwa sakre sila a e yo te fe Ou kwe ke se bwa dyab yo ye e rezilta fe Ou pedi kouveti vejetal Ou e se la mize sou devlopman ke Ou pale a antre andan peyi a. Blan wap pale yo se legliz yo ki mete yo nan peyi a e se espyon ke paste Ou yo antre nan peyi a pou asire kolonizasyon peyi Ou a. Se pat Voodoo a ki antre yo nan peyi a Ou pa ka mande Voodoo a mete yo deyo. Se Ou menm ak paste Protestant yo ki vann peyi ak blan e voodoo pa gen anyen pou li we nan sa. Se relijyon Protestant an ki fe Ou sivilize, mwen menm sivilizasyon mwen soti nan Desalin ki rachel zanset mwen anba esklavaj blan. Ou menm se blan ki ba Ou sivilizasyon e se pou Ou yo la an Ayiti alo Ou pa ka mande nou mete yo deyo. Tout NGO/ONG yo se pou Ou yo la e se konplisite Ou ki fe yap kolonize peyi a e tout tan Ou lonje kwiy Ou ba yo e Ou kwe ke yo reprezante developman se a to Ou anba kolonizasyon blan. Voodoo pa sou developman e nou pa janmen pratike voodoo an Ayiti.

Anba kontrol mwen Ayisyen pral konnen pratike vre voodoo e nou pa nou mete moun ki Vini sivilize Ou. Nou men Vodouyizan se pa blan kap sivilize nou paske sibilizasyon nou an soti nan Desalin, premye neg nwa ki te frape pye li devan neg blan e li te di ase se ase neg pap rete ak blan e egare fre kretyen Ou yo bliye sa e yal fe yo frape bib blan yo so tet yo e mete yo nan esklavj anko. Voodoo pa sou developman paske Rache pye bwa pou evangelize neg an 1862 avek kanpay rejeksyon knot vodou pat proje vodouyizan men se zafe neg blan Ou yo e se yo ki mennen sou devlopman kolonizasyon an ba Ou. San wont!

Response to:

Ki radot vodou sa, Tout peyi ap travay pou avanse...

Subject:

Haitian Elites Are Haitian Secret Societies' Members...

As Jeune points it out, all Haitian elites are Voodoo members and they belong to the Haitian secret societies such as...

Direct replies to this message:

Joubert, you told him the truth my brother...

Joubert mwin pa minm bezwin fi'n li dokuman ou a, ou...

Return to Message List