Rochenette Ou pale men mwen pa rive konpranbsa Ou vle di tout...

Toulimen Legrand - December 30 2011, 12:02 AM

Rochenette Ou pale men mwen pa rive konpranbsa Ou vle di tout bon vre. Mon che, fre mwen relijyon neg blan yo adousi nou e fe nou asepte enjistis blan yo kom si li te dous. Banm di Ou, ke syantifik la se blan Ou pa, tout konesans vini lakay blan yo e nou tout ap repete apre blan yo. Darwin deja montre blan Koman pou yo kontrole neg nwa sou late e tout resous Ekonomik yo tou. Nou menm Ayisyen nou voye zonbi sou moun e blan yo sa yo voye sou Ou. Nan vaksen, ke yap ba Ou yo, yo enplante yon gene ladan e tout medikamen ke wap bwe yo kode selon gene ki andan ko Ou monche.

Si Ou pran yon medikaman ki pa kode selon gene ki andan ko Ou a li pap fe a yen Ou pou. E sa ki kode selon gene ki andan ko Ou ba Ou yon soulajman tou swit. Sak fe Ou pa ka Geri paske Ou pa lip konnen kod la e sekre Kay syantifik yo. Blan pat di an 1980 ke se Ayisyen ki bay sida e po dyab nou menm. Koman ko moun ka develope maladi Simon se pa yon maleng ki enfekte ko a. Wa di mwen tou se bondye ki Kreye maladi yo tou. HIV vini yon maladi jenetik men Sida a pa jenetik fre mwen. Yo d

Response to:

bonjou mesye tou lemen, koman ou ye? non sa a ou bay...

Subject:

Haitian Elites Are Haitian Secret Societies' Members...

As Jeune points it out, all Haitian elites are Voodoo members and they belong to the Haitian secret societies such as...

Return to Message List