Mezammi, sa ayisyen genyen yo pa vle pale kreol anko! Antouka...

Rochenette - January 3 2012, 1:51 AM

Mezammi, sa ayisyen genyen yo pa vle pale kreol anko! Antouka Mwen mem m le m al we fammi m nouyok, mwen toujou we ampil machan n sou totwa yon ri yo rele jamaica nan blok Queens.

Moun yo boukanen ti vian n yo alez epi yap van yo nan ti bwa, ti pen ak hot dog mem m se pa pale yo itilize yon ti bwat ki ta vle samble yon ti machin pou yo fe komes la. Mwen rele sa chen jambe an angle.

kidonk mwen pa kompran ki sa misye ap di pou yo retire ti machan yo nan lari a. si yo te retire ti machan yo nan lari potoprins le m te kon al nan kolej ayiti (UEH), mwen pa tap la anko. Paske ampil fwa se yon pate kode ki gen ze, hot dog, aranso ki te kon n fe m ka rete sou plas pompye a pou m etidye.

Topic ou a ta bon wi, si ou pat gen trop demogaji ladan.

Sa ayiti bezwen immediately se rive kapab satisfe bezwen prime (besoins Primaires) tankou manje, bwe, epi yon ti kote pou tout ayisyen ka domi. D'apres Pyramide Maslow a ou paka brule yon etap pou w ale nan yon lot. si timoun yo grangou kijan yap fe apran lekol.

An nou eseye pa jambe yon eskalye pou n al nan yon lot.
Gen ampil nan machan kap van n nan la ri a yo merite deplase.

Men kanta pou ti machan fritay mwen yo, please do not take them off the streets.

they are lifesaver.

Subject:

What I Believe Haiti Needs Immediately .

First of all,the school project you have from Kindergarten to 7th grade needs to change from Kindergarten to...

Return to Message List