Fernande, sa pi mal ke yon kalot't nan djol. Ahhh pitit't...

Jean Pierre Alexandre - August 22 2011, 11:14 AM

Fernande, sa pi mal ke yon kalot't nan djol.
Ahhh pitit't, mwen pa kwe ke Tiba al deye djob nan min Mateli?

Mwen konin ayityen san ront min sa pi mal ke chin si se vre.

Response to:

Tiba ou se d

Subject:

MANE, THECEL, PHARES!

Vos jours sont comptes mais vous avez quelque heures pour renverser cette debacle que vous avez engendr

Return to Message List