Kouraj Prezidan Bondye ap avek ou sou chemenw.

Etienne Germain - November 5 2011, 3:00 PM

Mwen diw Bondye avek ou, e lap potejew avek tout gouve-nman-w lan ki genyen bo-n volonte pou mennen Ayiti a bon pa. Mwen konnen kote ki genyen entere avek jalouzi, se kote ki genyen anpil mechanste.

Nou jwenn li nan Jak 3:13 a 18. Mwen diw avek ou menm Ayiti pap fe bak. Nan tout sa kap fet byen pa janm fasil, ni pa janm fet vit. Nou te fe plis pase 25 kan ap soufwi kote-n pat we espwa.

Jounen jodia bagay yo diferan, paske-n we espwa.

Plis genyen ere, se plis nap korije sak pou fet pi byen pou yon Ayiti pi bon demen pou tout pitit peyi-a. Kouraj Mr. Prezidan.

Return to Message List