the army is importanthttp//

Fritz-gerald Dassy Immatricule 34282 - November 21 2011, 8:05 PM

sil vouplait mesie prezident pa koute peson n pou ou kampe sou afe lame ya. tande frem zamim mouin rinmin ou ampil pou kouraj ou .constitition an di ou fok peyi a guin you foss ame ladann.tout moun ki pavle tande afe lame ya yo gin you rezon, kel peyi etrange kel te ayitien anndan kou deyo peyi. se interet ki menasse paske lame ya papkite yo mete kidnapinn kampe, yo pap ka antre vinn kidnape ou ninm jan ak zot.oue si ou ka mete lame ya kampe ak ressous peyi ya san nou pa mande etranje soidizant zanmi nou. mouin min tou kom you ansient milite mouin pat rinmin jan lame ya tap mache sou jak gracia e latrie yo banou kolera jodia yo foure bouche tout longe pou yo di ou pa mete lame.frem tampri pa mande yo lajan paske nou gin ressos pou nou develope peyi nou.yo konnin petrol nou 5 fois plis oasse linion sovietik, yo konnin nou gin lo, aliminiom souf soge anko ou gin yin pep la ave ou pakite moun sa yo joue nan tet kampe kote pep ou si ou vle for bondie fe ou te isi ou konnin sasa vle di fredi nan peyi etranje kisasavle imiliation nan min blanc.

e mouin kon nin ou konnin couman pou ou fe lajan peyi ya gin lajan se organize nou pas organize nou blan n pa ka resoud problem li gin lakay map ou dernie ti consey fre m si oumete kat nan mache yo si tout moun peye tax machin kap pake nan lari bayo contravansion ecsetera ou oua oue si nou pap avance.

Return to Message List