Irrigation to fight erosion.

H.salim - February 19 2012, 2:38 PM

In terms of "Tet mon'n kale"
If there anyway that we get the water from the rivers to go upstream in a controlling flow, so that we could fight EROSION in Haiti?

If we don't have enough money to build dams, can we use some heavy hydraulic pumps to bring the water up to the mountain tops?

Si tet mon'n te kale minm jan avek tet ou, mwen tap konin ke yo te ka rampli you bon mission nan peyi a, min yo pa mimjan avew. tet kale mon'n yo fe plus domaj nan paye a, kompare de tet kale pawla ke ap ramase et repare tout mess ke nou tout te fe deja...

Salim!

Return to Message List