L'Espoir Haitien dans le chant d'esperance Occident!

Joseph Carlos - June 11 2012, 11:40 AM

Comme conclusion: L'Espoir Haïtien dans le Chant d'Esperance Occident ! Voila l'Etat Haïtien et la Société Civile Haïtienne ont cédé les droits d'ainesse alimentaire de la masse paysanne de Jean-Jacques Dessalines, en échange de la sous-traitance sale au nom de la mendicité et du réchauffement climatique.

Aujourd'hui, Il parait que l'intelligence des élites intellectuelles bourgeoises haïtiennes, est logée au niveau de leurs poitrines ou dans leurs intestins grêles. Si elles ne voient pas encore la nécessité de faire la production agricole un vrai outil de développement national qui sera la première arme défensive pour garantir notre sécurité ou souveraineté alimentaire de notre population.

Celle qui pourra nous aider a dynamiser notre politique économique et pour reprendre contrôle de notre gestion du pouvoir politique et de sauvegarder jamais notre souveraineté nationale.

Ainsi dit: « Nul ne doute aujourd'hui que le cerveau soit le siège de l'intelligence.

Aristote cependant était arrivé à la conclusion que l'intelligence était localisée quelque part dans la poitrine, d'où vient la voix...

Mais déjà, tout au début de l'ère chrétienne Galien avait développé l'idée que les muscles sont contrôlés par le cerveau.

»
Sans La mise en place d'une politique agricole sérieuse pouvant garantir notre souveraineté alimentaire .On ne saurait jamais parvenu a une vraie souveraineté politique.

Pour répéter: « Madame Indira Gandhi avouait a Alger: « La liberté de nos peuples ne sera ni totale ni réelle, si nous ne pouvons pas donner la libération économique.

Mais nous savons aussi que notre lutte pour la libération économique est beaucoup plus difficile que la lutte pour la libération politique, parce que l'ennemi est plus insidieux.

»p.111
En conclusion, tant les hommes ne cultivent dans leurs c"urs l'amour du prochain, c'est tant que tout le monde sera misérable et seul le misérable qui ne sera pas misérable.

Voila mentir aux ignorants, c'est ouvrir une porte en plus a la médiocrité sociale.

En effet, ceux qui pensent, ce sont ceux qui existent.

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui ont des droits.

Ces annotations constituent la Définition parfaite des principes intégrants des Droits de l'Hommes.

Joseph Carlos, Ministre des Droits Humains

AYITI DI OTAN ! DIEU = ALPHA +OMEGA + FEMME + THEOLOGIE.=> D= 1666=118=28=10=1
M E N D I C I T E M E N T E U R M I S E R E D I E U
AYITI MEDSEN DI MOUN PA FIMEN EPI YO LI YAP FIMEN CHAK JOU! NOU WE KOTE MACHE PRIYE CHAK JOU SAN TRAVAY SE SEL WOUT DELIVRANS PEP AYISYEN AN METE NOU TOUT MANDISITE.

DEPI 2004 MWEN WE TOUT BLAN SA YO AN AYITI DEPI LI FE WIKENN SE NAN PLAJ MWEN WE YO ALE ! YO PAGENYEN TAN POU YO FREKANTE POT LEGLIZ.

KONBYEN NAN YO OU WE KAP MACHE PRECHE LEVANJIL CHAK JOU AK MACHE PRIYE AK LOT MOUN GEN LE BONDYE A SE POU SEL PEP AYISYEN AN LI TE FE ! PAPASE MEN NAN JE NOU POU NOU WE KLE ! CHITA GOUMEN AK FRE AK SE NOU POU TI KRAS MANJE LATE ! NAN BAY MOUN SAN KONPWANN MANTI POU NOU KENBE YO NAN DOMINASYON BLANJE VET! NAN OFWI YO ENDISTRI SAL SOU TRETANS KIPAP KA CHANJE LAVI GRANN MAJORITE MOUN KA VIV NAN CHOMAJ AK MIZE. NOU KONNEN BYEN PWOP SE AK PWODIKSYON AGRIKOL LA POU NOU DEMARE DEVLOPMAN PEYI DAYITI EPI TOUT LOT BAGAY YO AP VINI AP. SE POU NOU SISPANN PRECHE LEVANJIL TET ANBA CHASE BAKA LWA NAN TET MOUN. NOU KONNEN DEPI MOUN AP VIV NAN MIZE LAP VIN MECHAN, LAP TOUJOU CHECHE YON MWAYEN POU LI DEFANN TET LI ! NOU KI DI NOU KONN LI SISPANN BAY PWOP TET NOU MANTI POU TI KRAS MANJE ! AN BAY PEYIZAN NOU YO VERITE ! NOU KONNEN BYEN PWOP GWAN GOU NAN TRIP PA KONNEN LA PRIYE.

SE TOUYE NAP TOU YE MOUN YO PALAFEN LE NAP FE YO MACHE PRIYE NAN TOUT MONN AK MACHE MANDE TOUT KALITE VIZA POU YO ALE KONNEN YON JOU MIYO NAN PEYI KI PA PEYI YO ! NOU KA OGANIZE PEYI PANOU AN TOU POU FE TOUT MOUN VIV TANKOU MOUN !
LE BONBYE VLE FE YON PEP KONNEN SE BONDYE LIYE TOUT BON VRE SE RICHES LI BALI POU LI FELI VIV BYEN SE PA MIZE LI BAY LI ! JODIA MWEN PA KWE ETRANJE YO GENYEN ANYEN POU LI WE AK MOVEZ FONKSYONNMAN GOUVENEMAN AYISYEN AK KOMPOTEMAN SOVAJ ELIT ENTELEKTYEL LA. DAYE PEP KONNEN DEJA KOMINOTE ENTENASYON LA YON GWOUP KRIMINEL KI ALA TET LI ! SI NOU VLE PWAN POZ KE BLAN AP BAY MOUN POV DJOB NOU PA PALE SE KOZE PA NOU PITA SA KI PWAL RIVE A NOU TOUT A WE L!
LONTAN NOU TE KON DI KE LI GENYEN YON LETA AYISYEN SE NASYON AN KI POKO FOME. MEN JODIA NOU PAGENYEN NI LEN NI LOT ! JODIA SE LWA JENG KAP DIRIJE: SE PIGWO KA KRASE PIPITI ! SI YON MOUN MALAD SE NAN YON LOT PEYI POU LI ALE PWAN SWEN. BON OU PA KONNEN KI ITILITE POLIS, JIJ AK AVOKA NAN PEYI SA. OU PAKA DI KI MOUN VRE KIDNAPE AK FO KIDNAPE.

OU PA KONNEN KILE YON AKSYON MOVEZ NI LE LI BON. JODI SENATE PWAN LAJAN POU VOTE PREMYE MINIS SE BLAG ! YO AKIZE PREZIDAN DE PLIZYE NASYONALITE AK FO PASFO AK PO DEVEN SE BLAG ! BON YON KOMISE DI GOUVENMAN AK JIJ AK POLISYE KI ROL YO NAN SOSYETE SA A SE POU ARETE SEL MOUN YO DI KI POV POU JETE YO PRIZON KOLERA ! APRE MOUN BLAN YO FIN ANPARE TOUT RICHES KE NPEP NWA YO TE POSEDE.

MOUN BLAN YO VINI YON TEYORI DE PADON: SE POU NOU APWANN PADONNEN MOUN KI FE NOU MALE. LE YON MOUN FE NOU MAL SE PAPA BONDYE KI NAN SYEL LI FE MAL TOUT. YON AP GENYEN POU JIJE LI NAN DENYE JOU A. EPI PA OKIPE NOU DE MOUN NOU WE KAP FE MAL KAP VOLE AFE LOT MOUN MENM SI NOU WE AP BYEN VIV JODIA TALE KONSA TAN YO A PWAL FINI SE NAN LANFE YO PWAL BOULE AK TOUT RICHES YO. SYEL AK PARADI SE POU MOUN KI ASEPTE SOUFRI TOUT KALITE SOUFRANS POU JEZI SOU TE SA A ! REZIYE NOU PA RANN MECHAN YO MAL POU MAL KITE JEZI AK PAPA BONDYE REYAJI NOU ! SE VANJANS JIJMAN BONDYE A KI PAGENYEN FOS KOTE ! SE POU NOU TOUJOU CHAJE KWA POU TE LI MWEN M JAN JEZI PITI BONDYE A TE FA SA ! PASKE DELIVRANS NOU PA LWEN POU RIVE ! SE POU NOU TOUT KONNEN PAPA BONDYE PAP JANMEN ABANDONE NET PITIT LI. LAP VINI DELIVRE LI NAN DENYE SEGONG YO KAN MENM PASKE VIKTWA FINAL SE POU MOUN KI NAN JEZI LI YE.
ANN CHANTE ANSANM: « TAN POU M TA GENYEN ANPIL RICHES POU M MOURI SAN JEZI, VLOPE P MARE M ANTERE M NAN VYE NAT LA ANTERE M AK JEZI ».

LE NOU DI KONVETI MOUN EPI NAP MACHE FE YO TEMWANYE POU YO DI KONBYEN MOUN YO TE TIYE SAN LAJIS PA GENYEN DWA PI DI ANYEN NAN SA A. SE DWA EVANJELIK LA YE SE PI OU DI OU KONVETI OU KA MACHE DI OU TE VYOLE DWA MOUN JAN OU VLE EPI ANYEN PAKA RIVE OU ! SE SA KI JISTIS POU MOUN KA SEVI BONDYE NAN PEYI DAYI ! DEPI OU DI OU REPANTI OU DEJA PI BLANCH PASE LA NEJ AK LET DEPI LE SA TOUPATOU KOTE OU PASE TOUT MOUN TONBE RELE OU FRE OUBYEN SE! SE TRAVAY BOKO MAFYA ! SE MOUN RICH KAP KOUTINYE GOUMEN AK MOUN YO DI KI POV POU TIKRAS MANJE LATE ! MWEN PA KWE SE SA PAWOL LA DI ! NOU PA BEZWEN KONTINYE GOUMEN AK LONBWAJ NOU ! MWEN RIVE SOU NOU TOUT KITAP BAY MANTI NAN MOND SA ! SE SA KI VERITE A !
PANDAN KE NOU LI NA PRECHE MARE M NAN VYE NAT ANTERE AK JEZI. LIDE BLAN YO AP PALE PEP YO DE KONFO ! DE BEL PLAJ POU YO ALE PWAN PLEZI LE WIKEN LE YO FIN FATIGE NAN FAKTORI.

LE YON MOUN PWAN PLEZI SE PA YON TAN OU GASPIYE MEN SE YON FASON POU KAPAB RENOUVLE TOUT ENEJI OU TE PEDI NAN TRAVAY OU. PLEZI AP EDE OU RETROUVE ENEJI POU OU KAP RANTRE ANFO NAN TRAVAY OU NAN DEBI SEMEN.

PAKI OKEN BOKO MAFYA VIN RAKONTE NOU METAFO ZONBIFYE PIPLIS TOUJOU.

SE POU NOU TOUT KA CHECHE KONTROLE LESPWI NOU ! CHASE ESPWI MAL NAN SEVO NOU ! EPI GENYEN KOEZYON SOSYAL PAMI NOU POU NOU VIV TANKOU FRE AK SE. « SE SA KI SENBOL LINYON FE LAFOS AK PWOGRE EKONOMIK.

»
« GEN LE LE MOUN YO DI YO RELE AYISYEN YO ! LE YO DI YO ALE ETIDYE NAN INIVESITE SE PA ANYEN YO TALE CHECHE POU AMELYORE KONDISYON LAVI LOT MOUN YO DI KI MOUN TOU! SANBLE DEPI YO RANTRE NAN INIVESITE YO, YO TOUJOU GENYEN YON BAGAY NAN TET: KI SA MAP FE POU MWEN RIVE ANWO KOTE YO DI MOUN YO DI KI RICH YO RETE A TOU. YON NEG NAN INIVESITE LI PANSE KE LIREYISI NAN LAVI, SE LE LI GENYEN ANPIL LAJAN EPI LIWE LAP FWOTE AK AN KOLON YO! SAN LI PA POZE TET LI YON SERI DEKESSYON SOU LIMANITE KI GWOUP MOUN KI TE POSEDE TOUT RICHES NAN MOND LA ! KOMMAN FE TOUT MOUN NWA SA YO AP VIV NAN MIZE FEWOS SA A !
LAVI AN SOSYETE: SE BONDYE=SYANS=TRAVAY=PLEZI, MESI POU BON KONPREYANSYON NOU TOUT !
VOILA LA VERITE ! EN VOICI: LE VODOU ! VOICI LES PYRAMIDES DES TAMBOURS AFRIKO-AYISYEN !
DIEU = ALPHA +OMEGA + FEMME + THEOLOGIE.=> D= 1666=118=28=10=1
M E N D I C I T E M E N T E U R M I S E R E D I E U D R O I T I N J U S T I C E
13 51 44 93 92 05 13 51 42 05 21 18 13 91 95 18 5 4 9 5 21 41 81 59 20 91 14 02 11 92 09 35
4 6 8 12 11 5 4 6 6 5 3 9 4 10 14 9 5 13 7 1 5 9 14 2 10 5 2 2 11 9 8
10 9 3 6 10 11 12 5 1 13 5 4 8 14 5 2 1 7 3 10 8
1 12 6 1 2 3 6 4 5 12 5 7 8 4 8
2 8 3 3 10 5 3 12 12 8
10 6 15 3 3 8
1 6 11
2

THEOLOGIE= 20+ 9= 29=11=2=> AYITI FACE A LA CROIX DE JESUS(+) DE 1492- 2012 ! S A T A N F A I M
20 85 15 12 15 79 5 31 21 49 2 31 21 80 4 31 22 01 2 20 82 01 2 A T O F 19 12 01 14 61 91 3
2 13 6 3 6 16 5 4 3 13 2 4 3 8 4 4 4 1 2 2 10 1 2 1 6 6 6 10 3 1 5 7 10 3
3 9 9 7 5 7 4 2 7 12 8 3 3 1 2 7 12 1 4 5 8 3
12 16 5 11 2 8 2 11 4 2 8 2 5 5 11
3 7 5 22 10 2 2 10 10 2
3 12 4 1 1 1
3 3
6
T H E O S L O G O S T A B A C F E M M E J U S T I C E D R O I T F A U T E
20 85 15 19 12 15 71 51 9 20 12 13 65 13 13 5 10 21 19 20 93 5 41 81 59 20 61 21 20 5
2 13 6 10 3 6 8 6 9 2 3 4 11 4 4 5 1 3 10 2 12 5 5 9 14 2 7 3 2 5
3 9 1 9 14 9 5 4 2 8 5 4 1 3 7 14 5 2 10 7
12 1 10 13 9 10 5 5 10 5 7 1 7
3 1 1 4 15 60 12 8
4 5 6 6 3
N I C O T I N E A Y I T I O N U M I N U S T H A O E A U S A I D O I M
14 93 15 20 14 5 12 59 20 9 15 14 21 13 91 42 11 92 08 1 15 51 21 19 19 4 15 91 3
5 12 6 2 5 5 3 14 2 9 6 5 3 4 10 6 2 11 8 1 6 6 3 10 10 4 6 103
6 8 7 5 4 6 9 11 3 5 6 3 9 1 12 4 1 4 7 3
14 12 10 9 2 3 11 12 1 3 5 4 10
5 3 1 9 5 2 3 1 9 1
8 10 5 1
1 6
O X F A M 04 05 04 20 06 EN VOICI: ETAT THEOLOGIQUE =ETAT MENDIANT
• 15 24 61 13 4 5 4 2 6
• 6 6 7 4 9 6 6
• 12 11 1 5 6
• 3 2 6 6
• 5 12
• 3

P E C H E P A R D O N A M O U R M O R A L E I M M O R A L E P U N I T I O N
16 53 85 16 11 84 15 14 11 31 52 11 8 13 15 18 11 25 91 31 31 51 81 12 5 16 21 14 92 09 15 14
7 8 13 7 2 12 6 5 2 4 7 2 8 4 6 9 2 7 10 4 4 6 9 3 5 7 3 5 11 9 6 5
15 4 9 3 11 6 9 8 10 11 7 1 8 15 8 10 6 10 11
6 4 12 2 15 8 1 2 7 9 6 8 1 7 11
10 3 2 6 8 3 7 15 8 8 2
1 5 14 10 6 8 10
5 1 14 1
5
M O R T E X P I A T I O N A M E L I B E R A T I O N
13151820 52 41 69 12 09 15 14 11 35 12 92 51 81 20 91 51 4
4 6 9 2 7 5 15 3 9 6 5 2 8 3 11 6 9 2 10 6 4
10 11 12 6 12 11 10 4 7 11 1 10
11 1 3 7 3 1 1 11 1 2 0
2 1 10 4 2 2 2
3 1 4 4 2
5 6

EN VOICI: ETAT DROIT! RESPECT DE LA PERSONNALITE ET DIGNITE HUMAINE !
C R I M E S A N C T I O N C O N D A M N A T I O N R E P A R A T I O N L I B E R T E
31 89 13 5 19 11 43 20 91 51 4 31 51 44 11 31 41 20 91 51 4 18 31 61 18 12 09 15 14 12 92 51 82 05
4 17 4 5 10 2 7 2 10 6 4 4 6 8 2 4 5 2 10 6 4 9 4 7 9 3 9 6 5 3 11 6 10 5
5 11 5 1 9 3 6 4 10 10 9 3 6 4 13 16 12 11 4 7 1 5
6 6 10 9 4 1 1 12 10 4 7 3 2 11 6
12 1 1 3 2 3 1 11 5 2 6
3 2 3 5 1 2 5 8
5 6 7
E X P I R A T I O N P R I N I C I P E S O C I E T E D R O I T J U S T I C E
52 41 69 18 12 09 15 14 16 18 91 49 39 16 5 19 15 39 52 05 41 81 59 20 10 21 19 20 93 5
6 5 15 9 3 9 6 5 7 9 10 13 12 7 5 10 6 12 7 5 5 9 14 2 1 3 10 2 12 5
11 6 12 15 5 16 1 4 3 12 1 7 9 5 14 5 2 4 1 3 7
2 7 3 10 7 5 4 2 8 14 5 7 5 10
9 41 12 6 9 4 12 6
13 1 3 6 13 3
4 1 9 4
5
L I B E R T E J U G E M A G I S T R A T A V O C A T V E R I T E V O D O U D I E U
1292518205 10 21 75 13 17 91 92 01 81 20 12 21 53 12 0 22 51 89 20 5 22 15 41 52 1 49 52 1
3116105 1 3 12 4 8 10 11 1 9 2 3 3 8 3 0 4 6 17 2 5 4 6 5 7 1 13 7 1
4715 4 3 12 1 2 10 2 6 11 0 10 8 7 10 12 1 4 8
116 7 3 3 1 2 7 1 1 15 1 3 1 12
26 6 3 8 1 6 4 1 3
8 9 7 5
B E N E D I C T I O N D O N N E C H A R I T E M A L E D I C T I O N M E R C I R E C U
25 14 54 93 20 91 51 4 41 51 41 45 38 11 89 20 5 13 11 25 49 32 09 15 14 13 51 83 9 18 53 21
7 5 9 12 2 10 6 4 5 6 5 9 11 2 17 2 5 4 2 7 13 5 9 6 5 4 6 119 9 8 3
12 10 4 1 10 11 14 2 3 9 5 6 8 8 15 5 10 2 9 17 3
3 1 5 1 2 5 5 14 14 9 10 11 1 8 3
4 6 7 6 4 5 10 0 2 1 11
10 10 6 0 3 2
1 1 6
PSAUME 37: 25

V5+ V7 = V12= V3=>D4=3
W23=V3= V=5=> E=5=>Y=7
DEPI LONTAN MAP DI NOU KE « AYITI » PA GENYEN CHEF KAP DIRIJE LI ! « SE MOUN YO DI KI RICH KA GOUMEM AK MOUN YO DI KI POV POU TI KRAS MANJE LATE

SE PA MOUN YO DI KI SE AJAN DE LOD YO, YO RELE « POLIS NASYONAL » AP METE BARIKAD AK BRILE KAWOTCHOU NAN LARI POTOPWENS JODIA POU YO REKLAME SEKIRITE POU PWOP TET PA YO. CHITA BAY MOUN GWANGOU MANTI NAN FE YO VIV A LETA TEYOLOJIK.

NOU PAJANM LI TEKS SA YO SOU GOOGLE AK YAHOO: «Le pardon Haitien en guerre face à la justice sociale des Riches ! » « Haiti, le Jesus Blanco- Noiriste, chacun pour soi et Dieu pour tous ! ».

Jere mize nou Mesye Dam mwen li tou map tann le lakwa vini devan pot mwen tout se konsa nou chwazi konstwi yon sosyete ayisyen sou mansonj pou menteni pwop fre ak se nou ke nou te fe yo pwan zam pou mete blan je vet deyo an Ayiti ki tap fe yo birike jou ak nwit! Jodia nou kolonize ni sa ki di yo konn li ak ni sa ki pakonn li ak sel yon keksyon lage tout pwoblem ou genyen bay Jezi li genyen solisyon tout pwoblem epi na yen ! gran paran nou mouri nan mize, manman mouri nan mize epi me nou menm tou nap viv nan mize. « Djob an nou se mache priye epi ale mande blan pou nou di mesi blan ! Li se Bondye ou pa we yo genyen bonke ! yo toujou ak charite toutan ki genyen tan! Ou pa we tou men solda yo deplase pou anpeche moun pov yo revolte kont moun yo di ki rich yo an Ayiti !
Mwen patande nan radyo vizyon 2000: yon ansyen polisye tap mande manman li padon paske li aji mal nan « eleksyon prezidansyel 20 mas 2011 ».

Se pali di: genyen polisye kife ti fanmiy yo ak zanmi yo vote san kat epi plizye fwa. Sa vle di li te genyen yon gwoup nan polis Nasyonal kite patisipe nan koudeta elektoral.

Mwen patande ke yo di: ke Lapolis Nasyonal te mete nan fen ane 2011 la yon operasyon sou pye yo rele: « OPERASYON DRAGON ».

Yo pate konnen se lage yo tap fe ak pwop zantray yo kap viv nan mize grangou pou ti kras manje.

Epi jodia yo ke mwen ak tout lot nou peye task pou Lapolis bay nou sekirite.

Kounye a se barikad ak mete kawotcou dife nan lari yap fe nan lari Potopwens.

Mesye/Dam mwen pap pran sa nan men nou. Se pou nou degaje nou pou nou bay pep la sekirite kon met JanJak te fe pou mete blan je vet deyo an Ayiti.

Paske nou di ke se ajan de lod nou ye ! travay lape sosyal pou nou !
Le wap mache nan lari kounye a ou tou wont paske nan tout bout kwen ou rankontre timoun ak granmoun ak vyeya kap mande w yon adoken ! Mache goumen ak fre ak se pou ti kras manje di nap delod.

Menm tet nou, nou pakapwote je ! ki moun ki konte sou nou pou pwoteje byen ak vi li ! Nou pa we depi yo fin asasine DESALIN: yon gwoup pwann yon kanti moun ki soti nan kan mas la yo bay yo zam pou mache goumen ak pwop moun pov parey yo. Epi li genyen yon tigwoup yo rele elit entelektyel fonksyonel kap toufe mas la ak manti chak jou nan apwann yo manti pou verite.

Men Adan ak Ev fe peche: yo we yo tou touni yo kouri ale pwan fey bwa pou kouvri peche nidite yo ! « Gwangou, chamaj, kolera, absans pwodiksyon agrikol».

Pa nan rans ak pesonn jodia ! « KARYE TOMBE PA GENYEN SERE PECHE ».

CHITA GOUMEN AK MOUN POV POU MANJE DI SE POZ KOMINIS AK REVOLISYONE MAP PWAN. MAP KONTINYE TANDE RELE NOU TOUT LAKAY MAKOREL.

MWEN MENM TOU PASKE MWEN PATE FET AK FE SE YON TI SOUF AK CHE MWEN GENYEN MENM JAN AK TOUT LOT MOUN. MAP TANDE LE LAKWA A RIVE DEVAN POT MWEN TOU. MWEN SWETE KE NOU PWAN LALWA POU BOUSOL NOU POU CHANJE LAVIMOUN KE NOU PA KONSIDERE KOM MOUN MENM JAN AK NOU ! MESI POU KONPREYENSYON NOU TOUT EPI BON CHANS LAVI YA BEL POU NOU TOUT !
B O I S C A I M A N V E R T I E R E S B R E D A M I L O T E M I L E S A I N T L O T
21 59 19 31 91 31 14 22 51 82 09 51 85 19 21 85 41 13 91 21 52 0 51 39 12 51 91 91 42 01 21 52 0
3 14 10 4 10 4 5 4 6 10 9 6 13 10 3 13 5 4 10 3 7 0 6 12 3 6 10 10 6 1 3 7 0
4 5 4 1 9 10 1 15 4 1 4 8 5 3 7 7 5 7 1 6 4 7
9 5 9 1 2 9 1 12 8 7 12 8 10 7
14 9 3 10 3 15 3 9 7
5 9 4 0 6 12 7
14 4 3 7
5 10
1

U N I O N F O R C E A R M E A R G E N T T R A V A I L E D U C A T I O N
21 14 91 51 4 61 51 83 5 11 81 35 11 87 51 42 0 20 18 12 21 91 2 54 21 31 20 91 51 4
3 5 10 6 4 7 6 115 2 9 8 2 15 6 6 0 2 9 3 3 10 2 9 3 4 2 10 6 4
8 1 10 13 25 11 8 3 11 6 11 6 1 2 12 6 1 10
9 1 4 7 2 8 4 7 2 7 2 3 7 1
10 11 10 11 9 2 10 1
1 2 1 2 11 1 1
2 2
J E S U S V O L E U R D E S O R D R E P A I X V I E
10 51 92 11 9 22 15 12 52 11 8 45 19 15 18 41 85 16 19 24 22 95
1 6 11 2 9 4 6 3 7 2 8 9 10 6 9 5 13 7 10 6 4 14
7 2 11 10 10 10 10 6 14 4 8 6 54
9 2 1 1 1 1 7 8 14 9
11 2 1 8 8 5
2 3 16
7
POURRIEZ-VOUS DEMENTIR LA BIBLE?

ALLONS LIRE: « (Ecclesiastique 29: 1), (Saccarides 40: 28-30 ; 22: 12 ; 20: 24-26), (proverbe 3: 13-20 ; 22: 7 ; 16: 26 ; 6: 30), ( Psaume 105: 16), Esaie 8: 21 ; 9: 14-16 ), Ecclesiaste 11: 1-8 ; 8: 15 ; 10: 18-20), ( Jeremie 31: 22-30 ; 24: 10), ( Romain 16: 17-18), Ezechiel 34: 1-11), (Luc 16: 9), (Lamentation 4: 8-10 ; 4: 18-20), 2 Rois 6: 28-32), (Genese 47: 20- 23).

G O N A I V E S A R C H A I E M A R C H A N D D E S S A L I N E S C A P H A I T I E NHAIT I
71 51 41 92 25 19 11 83 81 95 13 11 83 81 14 4 45 19 19 11 29 14 51 9 31 16 81 92 09 514 819209
8 6 5 11 7 10 2 11 9 14 4 2 11 9 5 4 9 10 10 2 11 5 6 9 4 7 9 11 9 6 4 9 11 9
14 6 8 1 3 10 5 6 2 14 4 10 1 2 2 11 9 11 10 10 10 1010
5 14 1 4 5 8 5 4 1 3 3 10 2 1 1 1 11
6 5 9 13 4 4 4 0 3 2 2
11 44 8 0 5
2 8 8
P O R T P R I N C E C A P I T A L E A Y I T I A. C.

A E.N.E.C.
16 15 18 20 16 18 91 43 5 31 16 92 01 12 5 12 59 20 9 1 5 9 1804 1182 2012 1182
7 6 9 2 7 9 10 7 5 4 7 11 1 3 5 3 14 2 9 C L I X 9 4 2 10 2 3 210
13 11 16 1 12 11 2 4 5 4 6 9 100 50 9 13 30 5 30
4 2 7 2 2 2 6 5 10 9 7 3 8 0
6 9 2 8 5 1 9 10 8
11 13 10 1
2 4 1

P O R T P R I N C E P O R T C R I M E E.N.A.E. N. B.
16 15 18 20 16 18 91 43 5 16 15 20 31 89 13 5 1804 0622 2012 0622
7 6 9 2 7 9 10 7 5 7 6 2 4 17 4 5 9 4 6 4 2 3 6 4
13 11 16 1 12 13 6 8 9 13 10 5 10
4 2 7 2 2 4 14 9 4 1 6 0
6 9 2 5 13 5 2
15 2 6 3
6 2 9
8
1182?

210?

EN: (1804-1182)=0622= 64= 10 = 1=>(4-3)
EC: (2012+1182)= 3194=413= 44 = 8 =>(5+3)
XA: (2012+0622)= 2634=87= 15=6 =>(5+1)
XB :(2012-0622)= 1390=49= 13=4=>(5-1).

...

Vodou: pouvoir divin des peuples noirs qui retrace l'histoire de l'Humanite à travers la metaphysique, la science et la philosophie.

Les noirs sont toutes choses, presents en toutes choses et toutes choses nous appartiennent.

Dieu s'est fait homme et des lors l'homme est devenu au Coeur de l'univers, Dieu ne pourrait jamais tenter par leurs propres idees et leurs propres richesses.

Ne demandez-vous pas pourquoi les noirs sont encore domines aujourd'hui par les peuples blancs.

Simplement, nous avons longue date predu l'esprit d'unite de la cohesion sociale.

Nous n'avons pas controle ou metrise nos pouvoirs internes et nous n'avons non plus chasse les esprits negativistses du premier puissant homme.

L'agriculture ce sera le patrimoine economique pour un chef d'Etat qui deteste de la faim haitienne.

Le vodou et le christianisme
L'esprit scientifique du duel culturel entre le chritianisme (qui promet toujours des aides alimentaires, educative et la construction d'orphelinat, et la solutions des problemes socioeconomiques par des jeunes et veille de priere)et le vodou, est un outil bien calcule pour dominer la culture innee haitienne, on a constate que la culture voudouesque est un instrument de productivite et d'encouragement pour le progres socioeconomique developpe d'un esprit cooperatif appele "combit" au rite du tambour et chants populaires composes par les sambas(sont des stimulants pour augmenter la force et la vigueur des collaborateurs) pour faire danser les planteurs sur les champs, les paysans sans tenir compte de l'interet individualiste, et la religions et ses vaines pratiques, on conduit a la paresse excessive chez nos paysans, par ailleurs la meilleure facon pour dominer une nation, c'est reduire dans la faim pour controler le esprit de sa population.

L'humanite a connu deux grandes armes destructives de tous les temps: la parole(langue) et la faim. Edmond Mulet, le chef civil de la MINUSTAH dit: Après les elections legislatives et executives du scrutin 28 novembrem 2010, si les resultats electoraux ne refletaient pas les aspirations populaires, le gouvernement haitien ne recevra pas aucunes aides de la communaute internationale.

Cette declaration n'etait pas contraire a la premiere dont il a fait qui annoncait déjà les couleurs...

Il faut envisager ce conflit sur deux points de vue:
1- Sur le plan Ideologique: dans le but de dominer et controler la totalite de l'esprit de la population haitienne a tous les points de vue educatif et culturel.

la religion, c'est une conception du monde de l'intelligence surperieure pour asservir l'homme par l'homme.

La culture, C'est un ideal a atteindre.

2- Sur le plan materiel: decourager les paysans, en les entrainant dans des activites religieuses steriles et surperflus fondees sur la foi, comme: les jeunes et les veilles de prieres pour ressoudre les problemes qui ont un carractere socioeconomique.

la politique economique est un outil moderne que les pays dits des grandes puissances l'utilisent pour obtenir des consensus politique a l'echelle internationale, par contre, c'est la continuite de la guerre sur d'autre forme.

Rappelons-nous que jadis la culture se definit, c'est la mise en valeur des terres par les paysans.

L'evolution du concept" culture" nous monte combien l'affaiblissement du vodou par les intellectuels fonctionnels, les chefs mendiants, a fait du grand mal a la classe paysanne, aujourd'hui, livree a elle- meme et a la merci de tout le monde, mennant une vie sans indignite et sans personnalite humaine, seule la honte et l'humiliation sont leurs nourritures quotidiennes.

Deux grands verbes dominent actuellement le dictionnaire haitien: Blanc, Donne-moi! (Blan, bay mwen!) et Merci beaucoup blanc!(mesi anpil blan!).

Le mot"culture" apparait a la fin du XIe siècle. Il designe notamment la terre travaillee pour les vegetaux.

Il est synomyme d'agriculture.

Aussi parle-t-on de monoculture, de polyculture ou de culture vivriere.

Il a garde ce sens unique jusqu'au milieu du XVIe siècle ou les humanists de la Renaissance lui donnent un sens figure, synomyme d'esprit.

Au XVIIIe siècle, la philosophie des lumieres lui donne un sens voisin d'education, de la transformation et d'epurement des moeurs.

A cette meme époque le mot est aussi employe comme synomume de civilation et renvoie a des notions comme"progress","education",evolution"
Margaret Mead, chef de file de l'ecole d'Anthropologie culture americaine"Par culture nous entendons l'ensemble des formses acquises de comportement qu'un groupe d'individus, unis par une tradition commune, transmettent a leurs enfants(...).

ce mot designe donc non seulement les traditions artistiques, scientifiques, religieuses et philosophiques d'une societe, mais encore ses techniques propres, ses coutumes politiques et les mille usages qui caracterisent sa vie quotidienne: modes de preparation et de consummation des aliments, maniere d'endormir les petits enfants, etc".

On ne peut pas penser le developpement economique durable sans passer par l'idee communautariste.

On recolte un gros zero, si on ose banaliser les besoins fondamentaux humains, dont l'agriculture(alimentation), le bien commun de l'humanite, ne serait jamais en seconde place dans la vie quotidienne d'aucune societe sur cette planete terre.

L'Agriculture Haïtienne noyée dans l'ancrage Occident du monde impérialiste des dollars US.
Haïti, Etat théologique (psychologie religieuse), la Police Nationale entité négligeable en guerre face aux droits alimentaires, éducatifs, sanitaires et environnementaux!
« Haïti/Ayiti, Alimentation, Argent, Ame, Corps, Esprit, Dieu= Sécurité Sociale »
Deux choses sont d'abord indispensables a l'existence humaine: Manger et vêtements et ensuite, l'éducation vient pour la perfection de l'âme humaine qui est un élément indispensable pour le vrai développement économique durable.

En Haïti, on devient automatiquement un Homme malhonnête ou immoral ou profane si vous choisissez de dénoncer l'injustice sociale.

Aujourd'hui, dans ce monde pervers, on est né amoral, assassin, menteur, blasphémateur, trompeur, hypocrite, calomniateur, rusé, sans-honte et lâche. Si vous avez la chance de trouver un peu de lumière. On pourra simplement choisir la voie de l'honnêteté.

Comme dit la Bible: « La vérité vous affranchira ».

Selon David: « Voici, dans la faute j'ai été enfanté et, dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans la nuit, tu me fais connaitre la sagesse.

(Psaume 51: 7-8) »
« Lampe du corps, c'est l'"il. Si donc ton "il est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton "il est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres.

Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ! « Nul ne peut servir deux maitres: ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.

Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'Argent.

(Mathieu 6: 22-24)»
« Je veux chanter la fidélité et le droit et jouer pour toi, Seigneur ! Je veux progresser dans l'intégrité: quand viendras-tu vers moi?

En ma maison je saurai me conduire, le c"ur intègre. Je n'aurai de regard pour aucune chose funeste.

J'haïrai l'apostasie, elle n'aura pas prise sur moi. Loin de moi le c"ur tortueux, le mal, je ne veux pas le connaitre.

Celui diffame les autres en secret, je le réduirai au silence.

Le regard hautain, le c"ur ambitieux, je ne puis les tolérer. Les hommes surs du pays pour qu'ils siègent a mes cotes.

Celui qui a une conduite intègre celui-là sera mon ministre »(Psaume 101: 1-6)
Comme conclusion: « Sa mwen we kap pase an Ayiti la jodia: Se moun yo di ki rich kap goumen ak moun yo di ki pov pou ti kras manje late ».

pesonn paka vini pale de « ENSEKIRITE PIBLIK » jodia an Ayiti.

Je anpil moun ba yo ak zorey anpil moun tande ke Ajan Lapolis Nasyonal tap brile karotchou ak mete barikad pou reklame sekirite pou pwop tet pa yo nan lari Potopwens.

Sa vle di: « Se chak koukou klere pwop tet pa ou ».

« Chacun pour soi et Dieu pou tous ».

Depi mwen fin genyen bon ti konpwann.

Mwen we ke Ayiti genyen selman ensekirite alimente ak sanite ak pwoblem vetman nef ak kay pou moun rete paske moun ki di yo rich yo toujou rantre nan koripsyon ak moun kirive nan tet gouveneman an pou yo toujou fe alyans ak yo pou yo genyen kontwol mas pov la. Tout moun nan mond la ki genyen bon konpwann ka rand kont ke yon ti gwoup moun ki chwazi fe yon mas moun viv nan mize grangou! Ayiti men si ou te byen fome tet ou depi ou pa aksepte viv nan koripsyon pesonn pap bay ou travay, ni ONG ni sekte prive ni nan Gouvenman an. Se swa ou chwazi pati ale ale tranje oubyen chwazi viv nan mize ak tout chenn konesans ou panse ke ou genyen! Yon ti gwoup ki panse ke se yo kigenyen monopol tout konesans kanbe mas defavorize a nan Eta teyolojik de fason sovaj depi 1492 jiska jodia.

yo fe mas la kwe ke se moun kap dirije leta peyi Dayiti ki pavle yo viv byen. Ki kan travaye anplwaye te chef pase met endistri yo !
Aujourd'hui, ce que nous avons constaté: on a élevé les enfants haïtiens noirs a l'instar des chiens de police dressés pour rechercher la drogue.

C'est une évidence, qu'on pourrait prendre pour une vérité absolue.

Puisque le chien ne connait pas la couleur des choses (objets), des animaux, ni personne au monde.

Il s'identifie les hommes grâce à leurs odeurs.

Tout le monde sait très bien que le chien n'a pour d'amis que celui qui a l'habitude de le nourrir quotidiennement.

Car l'Haïtien s'identifie ses allies selon ses intérêts alimentaires(Frères et s"urs, cousins et cousines, amis d'enfance ou camarades de classe ou de quartier).

On a l'impression qu'aujourd'hui que le bonheur se réside dans la couleur blanche.

Ou pa we ke fanm ayisyen yo ap blanchi po ni sa ki di yo konn li ak ni sa ki di y opa konn li. Lavi ayisyen vin rezime a yon sel bagay: ki sa map fe pou mwen ka manje chak jou. Zafe Marilite paske de pi mwen vin genyen lajan tout mou nap respekte mwen. Sa ki pired yap bliye tou sa kite mal ke mwen te fe nan sosyete a ! Daye pagenyen peche ki pagenyen padon !
La grève organisée par la Police Nationale en date du lundi 23 avril 2012, montre à tout le monde une fois de plus que le peuple haïtien est le peuple, le plus civilisé de tous les temps de toute l'histoire de l'Humanité.

Cela nous fait comprendre que la sécurité publique haïtienne est assurée par la psychologie religieuse.

Via un Etat haïtien théologique.

Il faut que les autorités blanco-haïtiennes comprennent que leurs présences dans les postes ne signifient rien pour la masse piétinée et abandonnée à elle-même. cela justifie qu'Haïti n'avait jamais un problème de l'insécurité publique sinon que les vrais problèmes du peuple haïtien étaient toujours résidés dans l'insécurité sociale comme: problème alimentaire, sanitaire, aquatique, environnemental et sans omettre de parler de logements sociaux et de transport en public.

Il faut rappeler a nos agents des la Police Nationale jusqu'à présente minutes, nous n'avons pas encore une académie de Police, sinon qu'une école de Police que l'on reçoit les gens de niveau quatrième année fondamentale a la Philo.

Il faut faire appel a la bonne logique et la raison pour qu'ils ne tombent pas dans leurs prétentions intellectuelles universitaires fictives du monde imaginaire.

Servir les bourgeois coloniaux qui se battent avec les pauvres pour les pains quotidiens.

Cela ne donne pas l'accès à un salaire des professions nobles (libérales).

Il faut reconnaitre que toute personne qui a déjà déterminé ses années universitaires en Haïti qui prend la direction de l'institution policière, il n'a fait qu'un choix d'une profession de gagne-pain.

J'entendais quelqu'un disait: « En Haïti, même la corruption est corrompue ».

La grève organisée par leurs agents de la Police Nationale de la grande ville capitale de Port-au-Prince ne symbole qu'une « victoire extraordinaire pour les citoyens des ghettos paysans haïtiens et le reste du monde».

Il faut que les agents de cette force reconnaissent que cette institution d'ordre public ne représentait jamais dès sa fondation l'intérêt général de la Nation Haïtienne.

« Elle est une institution de Sécurité privée comme toutes les autres institutions de sécurités privées placées sur le territoire national à l'instar de la MINUSTAH.

A titre d'exemple: « Dans ma localité, il n'y a pas de commissariat de police.

Les paysans voyaient la présence des policiers et agents de la MINUSTAH de la securite privée seulement au moment des élections et autres activités...

il faut rappeler aux agents que 2% de personne possède 70% de la richesse nationale.

Aujourd'hui, on a un discours populaire qui dit: « Les pauvres ne pourraient pas diriger les affaires étatiques».

Si les pneus enflammés font partie exclusivement de la révolte policière haïtienne qui auront-ils raison de nuire des personnes qui réclament quotidiennement justice pour les hommes de ghettos qui mangent de la faim des boues.

Voila, notre environnement haïtien crie otan contre l'injustice sociale !
Nou yon bann inivesite nou kouri ale rante nan Lapolis Nasyonal.

Nou refize plase tet nou epipou nou mete nou ansanm pou bwase lide pou nou amelyore so nou ak tout fre ak se nou kap viv nan move kondisyon.

Le nou di nap reklame apwi sikologik ak materyel pou nou fe travay nou kom sa dwa. Sa vle di pou tout moun fe men je yo pou yo kite nou kontinye ale arete ak asasine de fason ilegal 98% moun kap goumen ak lavi lanmo nan vann ti sache dlo nan ti bout galon, ti bwat bonbon, ti marinad, pouse bouret nan lari pye ate tou sal, debake diri sak siman blan, mache mande lot moun gwangou parey yo senk goud nan tout lari. Se kat la ki mele tro mal selsolisyon kigenyen fok kat la rebat nan yon chita pale ant nou tout. Se tande mwen tande yo di genyen moun ki rich ak pov an Ayiti.

comme on dit en creole: « Kay koule ka twonpe soley men li pap janm ka twonpe lapli ».

« Sa nap di ak pwofese yo ki fe twazan ediye nan ekol nomal yo, enfimye yo, dokte yo ».

Ki travay nou konnen ki pidifisil pase le yon moun ap reflechi chak jou sou lavi moun ak yon sosyete! Mesye /Dam bay bourik bouch li pou li pwan tabak li ! se farin nan ki chanje sak! Depi 2004 na septe MINUSTAH ak polis nasyonal ap tiye moun grangou sou baz vole ak kidnape.

Kisa nou fe pou rezoud pwoblem grangou nan kan mas la ! bann ipokrit ! sispann goumen ak moun pov pou tikras manje late !
Comme conclusion: « L'Eglise a fait trop de bien pour les hommes riches en Haïti pour parler mal d'elle mais aussi elle a fait trop de mal aux pauvres pour dire bien d'elle ».

A L I M E N T A T I O N C O R P S E S P R I T A C E C O R P S E S P R I T
11 29 13 51 42 01 20 91 51 4 31 51 81 61 9 51 91 61 89 20 7 8 6 31 51 81 61 95 19 16 18 92 0
2 11 4 6 6 1 2 10 6 4 4 6 9 7 9 6 10 7 17 2 15 6 4 6 9 7 14 10 7 9 11 0
3 5 12 3 1 10 10 169 7 7 8 2 6 6 10 16 5 1 16 2 0
8 3 4 1 1 7 9 14 10 12 1 7 6 7 2
11 5 8 9 5 1 3 8 13 2
2 5 17 6 9 5
7 8 14
5
J O S E P H C A R L O S J O S E P H C A R L O S
10 15 19 51 6 8 31 18 12 15 19 10 15 19 51 68 31 18 12 15 19
1 6 10 6 14 4 9 3 6 10 1 6 10 6 14 4 9 3 6 10
7 1 7 4 13 9 1 7 1 7 8 12 7 0
8 11 4 10 8 15 3 7
9 1 5 0 9 8 7
10 5 17 7
1 8 7
15
6

B R U N O G A B R I EL B R U N O G A B R I E L
21 82 11 41 5 71 21 89 51 2 21 82 11 41 57 12 18 95 12
3 10 2 5 5 8 3 17 6 2 3 10 2 5 12 3 9 14 3
4 2 10 11 8 8 4 2 6 5 10 7
6 1 2 16 6 11 17
7 3 6 7 2 7
9 97
16
7

J O S E P H R I T A J O S E P H R I T A
10 15 19 51 68 18 92 01 10 15 19 51 68 18 92 01
1 6 10 6 14 9 11 1 1 6 10 6 14 9 11 1
7 1 74 10 2 7 1 7 13 21
8 11 12 8 8 51
9 1 3 16 6
10 7 6
1 13
4
JOSEPH CARLOS, MINISTRE DES DROITS HUMAINS.

Return to Message List