Oh! Oh, Hehey! Gardé travay Prézidan Martelly...

Patrick Princivil - July 21 2014, 2:13 PM

Oh! Oh, Hehey!

Gardé travay Prézidan Martelly mésyé li fou oubyen li pa mété-l men-m jan ak mou-n ti zuzu zongle rozé yo
Peut-être li genlè pa gen konplexe?

Sa ban-n filozòf yo di nan bagay sa a?

Mézanmi mwen senti mwen vi-n pi fière de Bondyé map sèvi a, et mwen 4 fwa pi renmen Prézidan Martelly.

Mézanmi jan pèp Haitien nan Pierre Silly nan Pétion-ville té kon-n ap kritiké mwen paské-m té fè yon ti simple 4ème secondè en Haïti mwen pat men-m fini classe la. Mwen té charpentié ak mason maré fè, peinturé kay, fè charbon, yo pat gen problèm ak sa, oh! Oh!

Kou yo té wè map fouyé trou watè, lévé tè, ranmasé fatra, poté blok yo voyé pied, mwen tap travay pou pròp frè mwen nan rue Pierre silly mwen té a-l acheté yon sak ciment pou pròp frè mwen e-m té poté-l voiziaj yo té ban-m nom potè, yo té kon-n rélé-m potè, yo té kon-n pasé-m nan bétiz yo kont yo si Jézi pat avek mwen sé bagay ki ta pou fè-m bwè poizon ou pan-n tèt mwen, gardé kijan'm sézi?

Wi sa yo té di a sété sa men li pa kolé sou do mwen e map toujou fè yo jiska sé ké-m mouri.

Sé konsa en 1986; 6 mars 1990 paran-m yo té voyé chaché-m pou-m habité au Canada, aprè 2 semèn mwen té vi-n yon travay janitorial, prémyé jou a supèvizè a té ban-m yon aspiratè pou-m té pasé, travay la sété 4 heures de tan par jour, mwen té fi-n fè 4 heures de tan-m nan épi mwen té viré do-m a-l lakay mwen.

Lè mwen té tounen ma-l travay nan compagni an, supèvizè a sété yon fan-m; supèvizè a té di-m men 4 planchés li ban-mwen pou-m té pasé aspiratè si-m pa pasé-l nan tout 4 planché a alé lakay mwen et pa tounen a-l travay, mwen pata gen problèm ak sa men sé jan li té di-m sa a, imajiné nou, ké mwen pat jan-m men-m kon-nen sak rélé yon aspiratè pou fan-m nan té di-m sa?

Yap di ké nou men-m nwa nou sovaj, gen anpil nwa ak blan sovaj men pa tout. Pendan mwen tap pasé aspiratè a supèvizè a té la, lè-m tap pasé aspiratè sété konsa kòd aspiratè a pasé nan roue yo épi aspiratè té tonbé, mézanmi si nou vlé kwè mwen kwè mwen, Madan-m nan té ralé kòd aspiratè a nan main mwen épi li té bay aspiratè yon sè-l kou-t pied épi li té di-m alé lakay mwen pa tounen, imajiné nou mwen pa jan-m jwen yon mou-n ki té fè-m bagay sa a paské-m trété tout mou-n ké-m travay pou yo ak réspè, fason li té vi-n parlé aprè mwen té rét fi-n fè rèst travay la épi-m té alé lakay mwen mwen pat rétounen nan travay la ankò.

Mézanmi lè fan-mi-m yo té wè mwen pat rétounen al pran humiliasyon nan men fan-m sa malgré-m té éxpliké yo sak té pasé a yo té fan-n nan bouda mwen, yo té men-m di mwen yo rétiré-m nan vyé travay sa-l yo ké-m tap fè Haïti a, tout suit mwen té répon-n mou-n sa yo ki té di-m sa a èské travay pasé aspiratè, pasé mòp, lavé bòl toilèt etc. pa sa-l tou paské gen dé lè gen dé mou-n kap travay sou buro ki pa renmen nou sa yo fè yo pousé men longè kaka yo nan toilèt la yo pa floché-l, sak fè-m wè klè sé pa bloké li bloké sé paské kou-m floché toilèt la kaka a désan-n.

Ah! Ah! Yo té voyé pieds, yo té fè-m konpran-n ké diaspora ka fè travay sa-l yo nan payi blan men pa nan payi d'Haiti.

Mèsi Bondyé, mèsi pou bèl jès sa a Prézidan Martelly, mwen jwen yon diaspora ki gen men-m vizion travay ak dévlopman avè-m.

Poutèt sa viv Prézidan Martelly pou 3 mandats aprè sa pasé
chèz la bay Lamothe pou 3 mandats pou yo pa di sé diktatè nou yé.

Vyé mantalité santi ké pèp Haïsyen gen yen an sé sèl Prézidan Martelly ki ka rétiré-l nan tèt yo.

Viv Prézidan Martelly.

See the related photo:

Haiti - President Martelly Cleaning the Streets

Look at this photo... Haitian president Michel Martelly cleaning the streets of Haiti... Gade photo saa... Prezidan...

Return to Message List