infrastrikti nan peyi dayiti

Vivi - September 16 2011, 12:45 AM

Ayti bezwin rout nan tout kwen peyi a sitou nan plato santral ki gin ampil fontie ak sindoming.

li bezwin fin bay limie pelig nan Hinch ke yo kampe depi preval fin ale. yo dwe kontinye limie sa rive jouk nan nord dayti kivle di okap. rout hinch ak sindoming bezwen fet pou bay plis aktivite nan plato santral a. rout hinch ak Gonaiv pasan pa Maisad e sinmichel de latalay bezwen fet.rout nasyonal#3 bezwen kontinye rive okap Aysyen.

develope basin zim pou atire touris ap yon bon bagay tou.Nou bezwen yon dom yo gro sant kote yo ka mete tout jouwet spo nan chak depatman.

nou bezwen aprn plante fle ou pie kokoye nan mitan ri yo pou yo ka vin pi bel. nou bezwen konstri bel kay pou van ou lwe moun ki nan bezwen.

sispan konstri ti kay pepe ke blan ap pote ba nou soti nan peyi lot bo dlo. yap ka kampe pou trambleman te yo pap ka kampe kont gro van ak siklon.

se tan an tan van pase nan peyi lot bo dlo li mete yo plat ate

Return to Message List