comment dois je faire pour trouver une bourse?

Charite Sergot - November 2 2011, 1:38 PM

esye le prezidan wen byen kontan paske trouve chans pou salyew nan non Jezi ki wa epi tou map pwofite felisitew pou gro travay ou komanse fe epi tou map pwofite okazyon poum diw tou mwen se yon pitit soyet mwen fini klas mwen se chita mwen chita epi objectif mwen sete fini ak etid klasik mwen al kontinye ak etid inivesitem men kapasitem pa pemet mwen kidonk mwen mete bi devanw sil posib wa metem nan pakedg ou tel mwen se 3825-3719 toujou disponib mesi

Return to Message List