Ki radot vodou sa, Tout peyi ap travay pou avanse pifon nan...

Douvino - December 19 2011, 8:55 PM

Ki radot vodou sa, Tout peyi ap travay pou avanse pifon nan progre, ak teknologi, epitou nou haiti nap plede fe bak nan yon radot vodou.

Kisa vodou an util moune, gade kijan moun minista yo ap maltrete ti fre nou yo, si vreman vodou an te util poukisa nou pa komanse degrinkole blan yo grinn pa grinn pou ba nou yon souf. Se paske grimas vodou nou an se haitian selman li ka fe mal. Ebyin pouki nou oblige aksepte yon bagay kap fe mal ak prop pep nou an, poukisa nou bezwinl, nap pran wont nan tout sosyete sou late kot vodou an ye lipa ede nou pouse nou piwo. Nou pa bezwin bagay konsa, paske sa se sou-devlopman.

Nou pa bezwin li.

Nou bezwin suspann lobey sa, annou panse ak teknologi, instwi pep la pou edel viv anpe, soti nan bafon labou nou ye ya. Vodou eksiste depi lontan, min yo tout ap domi, yo toujou vle nou bay san, bay kichoy min yo pa janm ofri anyin, ke dey, mize, ak lamo. Li le pou nou ovri zye nou pou ka we kle. Paseke, afe vodou sa se sous-development

Response to:

Agent-x,the day voodoo is absolute,Haiti will be...

Subject:

Haitian Elites Are Haitian Secret Societies' Members...

As Jeune points it out, all Haitian elites are Voodoo members and they belong to the Haitian secret societies such as...

Direct replies to this message:

Voodoo pa ka sou devlopman jan Ou di a. Le peyi a tap...

Douvino, Ki sa temoin jehova, catolik...

Return to Message List