Mwen menm Toulimen, mwen pa mande netwayaj okenn etnik group...

Toulimen Legrand - December 27 2011, 9:36 AM

Mwen menm Toulimen, mwen pa mande netwayaj okenn etnik group andan peyi a. Sa map mande a, se pou tou de group etnik yo reprezante nan yon proposyon ki egal. Se pou palman peyi ya vote lwa sou reprezantasyon tou de etnik group ki nan peyi. Met blog la bloke IP mwen la pou la apre mwen fini ekri atik sila a epi li degize li nan plizyen non pou li voye monte e di betiz pou mwen pa ka repon li. Mwen di Ou ke map dekouraje Ou nan bloke IP paske network mwen laj anpil e mwen tou pa tou Ou pa ka bloke mwen vre. Zafe ke sou chak 100 direkte ke 98% pou san la dan yo se moun po kle ke yo ye a pap ka gen sa anko. De neg nwa selman ki rive pran promosyon pou direkte, chef pesonel ak chef kontab selman, fok sa fini tande.

Mwen mande palman Ayisyen an pou vote yon lwa sou reprezantasyon Ayisyen nan fonksyon piblik la pou ranplase lwa reprezantasyon prezidan Petion an ki vle sou chak 100 direkte ke se de Ou twa neg nwa ki pou genyen e 98% ladan yo se zelit Ou moun ki gen po kle nan yon peyi ki genyen 97% neg nwa. Mwen Mande pou nou rele Radio Signal FM nan Tribunal Du Soir pou nou fe pase doleyans sila a e se pou tout Ayisyen fye ke yo se Ayisyen non pa selman le moun po lanve sou pouvwa tankou Ralph Nadal fe li kom yon gran Jwe tennis milat Ayisyen ki pat janmen vle idantifye li kom Ayisyen pa zavan Martelly vini sou pouvwa.

Yon lwa sou reprezantasyon ke yo rele nan lang zangle a EEEO: Equal Economic Employment Opportunity ke nou tradwi nan Lang Kreyol la konsa Opotinite Ekonomik Egal nan zafe travay pou tout moun. Le lwa sa pase nan peyi Dayiti pep Ayisyen ap mwen jistis li depi 158 lane pase yo. Se pou nou tout Mande yon konferans nasyonal ak tout direkte, chef pesonel ak kontab nan biwo leta yo pou nou we longe pouvwa milat ka zelit yo nan peyi Dayiti e nou va konnen pou ki sa peyi Dayiti nan eta sa de 158 lane yo. Se sak fe mwen pa bezwen job nan pouvwa leta koronpi sa a. Si nou vle chanjman nou dwe Mande konferans nasyonal sa epi Mande pou yo pase lwa sila tout swit. Map mouri tankou Jean-Dominik, Miereille Durocher, Yves Volel, Luc B. Innocent, Antoine ak George Ismery bon jan milat ki kwe ke lwa sa te enpotan pou ke de group yo reprezante nan proposyon egal ego nasyonal nasyono.

Se pou lwa sa batize ak non Jean-Dominique e latriye.

Lwa Jean-Dominique e latriye a dwe vote nan lane 2012 e map travay sou sa. Espesyalite mwen se dwa, relasyon ras ak group etnik, jesyon resous ak moun ak sosyoloji alo map propoze nan gran lwa bay palman pou injis sispan e kolonizasyon milat sou neg nwa kaba. Komanse fe pase mesaj lwa Jean-Dominique e latriye a pase.

Response to:

Jean Pierre Alexandre Kou languyett manman ou 7 foi...

Subject:

Sou Chak 100 Direkte Nan Fonksyon Piblik 2 Ladan Yo Se Neg Nwa e 98 Milat

Nan yon peyi neg nwe nou we yon bagay konsa e se sa ki fe problem pep la pa janmen regle depi 208 lane. Elit pa ka...

Direct replies to this message:

Se pou loi Jean-Dominique pase par ce que fok tout...

Toulimen,this is very interesting. Can it be only a...

Return to Message List