Kat pou Idantite Nou

Douvino - January 5 2012, 9:12 PM

Se yon tre bel ide, mon ami,

Min se tout moun ki pou komanse peye tax nan peyi ya. Mwin swete Government nou an etabli yon system ki pou ba nou libete sa. Non selman pou ba nou yon sot de kat idantite pou chak moun, min tou etabli yon sistem pou chak moun sitou moun kap travay yo aprann peye tax nan tout bagay.

Se konsa peyi sivilize yo mache, konsa nou tout va ere, epi viv alez lakay nou, yon fwa pou tout

Return to Message List