Mesaj Profetik: Pep Ayisyen Pwan Not :

Rev Pasteur Zachee Charles Ing. - January 7 2012, 10:35 AM

Dapre La Bib, pwiske la Fanmi Joseph Michel Martelly Se yon anvoye de Dye. Ki donk se yon Prezidan ke bon Dye menm voye pou vini delivre Pep Ayisyen an ki se piti li tou, manm jan avek Pep Israyelit la Ki te tonbe nan men Egipsyen yo, kite tonbe nan men Filisten yo, Kite tonbe nan men Madyanit, kite tonbe nan men Amonit yo etc. Li te itilize Moyiz, Samson, Gedeyon, David, se Konsa ke li voye Prezidan nou JOSEPH MICHEL MARTELLY e Premye Dam nou SOPHIE MARTELLY FANM GONAYIV, pou vini delivre Pep li ya nan tout kalamite sa yo, ke li trouve li depi 208 tan...

SELMAN NAP MANDE OU POU BA NOU 20 TAN DAPRE REVELASYON NOU POU TRAVAY LA KAPAB FINI ACHEVE.

NOU KA BA OU YON GARANTI FOMEL SOU PWEN SA A.PEP LA PWAN POUVWA A SET FWA SI TET KALE, SA KIPA KONTAN VINI KONVETI TET OU TET KALE> AMEN?

JOSEPH MICHEL MARTELLY= 10 ZAN
SOPHIE MARTELLY = 10 ZAN TOTAL = 20 TAN?

Return to Message List