Ki sa pou Michel Joseph Francois Martelly ta bay ki bon?

Jean Magog - January 26 2012, 12:37 AM

Youn nonm ki pran kat makout li a laj de 15 zan pa kapab anyin lot ke youn kriminel.

Misye se youn odasye ki ranpe tankou youn koulev sou po vant li pou li ka antre nan yon kay ki pa pou li. Malgre sa, li pa mete ko li an repo, li kanpe tet li byen red pou li devore met kay la.
Apre tou pa bliye ke pitit tig se tig tankou bebi doc te dil. Mateli pa ka bay anyin ki bon.Gade tout moun ki avel yo pou'w we, si ou pa inbesil wa konprann mon che. Piti tig se tig, yo red kon ke makak.

Pa janm bliye ke krininel pa janm kwe nan Bon Dye minm si gen gwo moun nan legliz kap sipote yo paske yominm tou yo pa kwe nan Bon Dye, se ipokrit yo ye. Youn jou tankou Jida, yo genyen pou yo rann Bon Dye kont.

Return to Message List