Haiti Kanaval dè Flè - Kanaval de Chanjman!

Zachee Charles - July 28 2012, 8:50 PM

Nèg yo sezi paske yo pat jan-m te panse ke yon Ayisyen ta ka gen sèvo ase pou li ta vini mete peyi-a sou ray ke li trouve li jou nen jo di-a. Paske se men-m yo men- nan ki te kon-n ape plede repete ke Prezidan Martelly pa konpetan ase pou ke li eli Prezidan.

Li pa fòme ase !se pantalon li ke te li kon nen desan-n souli nan mitan lari-a. Se men-m ekip ti kreten sa yo malgre tout jefò ke Profesè-a deplaye pou ke li fè yo kon pwan-n ke peyi Dayiti pa nan men-m paj ke li te ye avan-an lè li po-t ko rive sou chèz boure-a kidonk an dedan kay pèp la Yo pa ka kon pwan-n sa jouk jounen jodi-a, malgre tout mèvè-y ke yo konstate avek de gren-n zye yo. Voye ti mou-n lekol gratis, aba grangou, vizite zòn aban done-yo, sekirite an dedan peyi agogo, koumanse kreye anplwa pou sa yo ki pat jan-m kon nen sa ke yo rele travay nan vi yo an dedan peyi ! Yo toujou rete nan men-m paj ansyen-an. Profesè-a pa kon nen ki sa pou li fè ankò pou yo kapab vire ansyen paj yo-a nan men-m paj ke lape fe moral yo-a yo mande an raje yo fe tankou elèv ki pa sou zafè lekòl vre. Paske se men-m vye leson ansyen yo ke yape plede repete ki se O O A A E E. Profesè-a di non se pa sa ki an dedan paj ke map ba nou leson-an, paj pa-m nan se CHANJMAN, se pou yon lòt Ayiti tou nèf ke mwen vini pou mwen rebati.Mape mande nou ankò pou nou mwen nòt ah-a yo mandé de chen nen nan men-m vye ansyen leson yo ki se O O A A E E i i ban-n ti kreten se vòlè ke nou te kon-n vòlè selman se sak fè ke mwen vini jwen-n yon peyi kote ke lonbrit manman nou papa nou te koupe nan eta sa-a ban-n gaspiye papye ban-n gaspiye kreyon.

Le ke nou deside nou pou ke nou apwan-n nouvo leson ke map dispanse ba nou-an ke nou refize konpwan-n ma va retounen ankò ! BAN-N TI KRETEN MECHAN.

Return to Message List