Envesty nan moun pagen pet.

Moun Dam-marie - September 3 2011, 11:04 AM

Mwen kontan tout efo` nou ap fe` ak pey sa. Aktyelman nou paka chita sou bel diskou anko`,pandan pousa tout bel diskou yo ap fet ap depafiny ak tout enerjy-l.
Annou pase alaksyon.

1-Sigen volonte moun ka dormy nan laru Po`tokrym telman-l ka gen sekurite.

( 0 ) Tolerans san trouvid (savledy, san-l pagen trou, MOUN PAM, PITYT MESYE INTEL OU MADAM INTEL MENMLE` NOU KENBE-L AK ZAGO-L NAN SAK LAN).

2-Suspand fe` Po`toprens konnen sely selman ki Aiyty-a.
3-Rand chak Depatman yo Otonom e fonksyonel.

4-Fe` kondisyon ak moun kap ba-w.Dil rand mwen fonksyonel e Operasyonel pou-m pa vi-n remande-w tout lajounen.

5-Odit obligatwa, yon Nonm paka di-m ligen 3mwa nan yon dyob kom premye dyob li.Epwi lap kostrwi pou $300.000.00Us.Kote-l sot piye.
6-Prisonye supoze transpo`te nan prizon ki fet pou santans yo.Sak vledy chak Depatman supoze posede yon fom de prizon diferan.

7-Ofry pey-w sa-w ka ofry-l kelkeswa sa-w kafe`-a.We` yonty fatra nan laru-a retire-l, suspand bay vle gol OUTSIDE file`(savledy pavide timoun adwat, agoch pou ONG OU Gouve`nman okupe).

Mwenk ekry-a mwen seyon Sitwayen malere, ect gade sa-w we`.

www.sdmarian.org apre` tou klike sou (more photo).

Return to Message List