Mon che, mechanste tou patou e syantifik blan pi mechan ke...

Toulimen - December 23 2011, 12:03 AM

Mon che, mechanste tou patou e syantifik blan pi mechan ke makanda, lougarou ak champwel nan peyi Dayiti tande.

Le ou gade, dokte syantifik blan yo kap chanje DNA (ADN) moun andan lopital pou chanje seks moun e fe moun nan pratike vi sodom ak gomor, koman ou rele sa. Le ou gade syantifik blan kap emplante maladi jenetik tankou sida, eskizofreni, bipolar, malkadi, gonorrhea, chlamydia, syphillis, tibekiloz, typhoid, nemoni, herpes, dyslexia e latriye nan ko moun avek sosyete sekret la Croix Rouge et Center Diseases Control, koman ou rele sa jis pou kreye travay, alo gen moun ki pi mechan ke moun sa yo.

Se Vodou a ki apran yo sa an 1915 le yo te vini kolonize Ayiti apre asasinasyon lide Haiti.

Entelijan ke yo ye yo modenize maladi sa yo e kreye medikaman pou devlope peyi yo e pi yo kite nou deye. Se Vodou modern ki devlope America e peyi sila patap janmen vini yon gran peyi konsa si yo pat vini kolonize Ayiti nan lane 1915. Ameriken konnen sa Vodou a fe pou yo e se boko an Ayiti ki apran yo devlope maladi jenetik e kuolye a yo pi fo ke nou. Nou voye zombi sou moun, men yo menm yo emplante yon gene andan ko ou pou soufri tout tan e si ou pa pran maladi pou gene yo mete andan ou a wap mouri.

Koulye a yo rive fe vaksen pou maladi gro pye an Ayiti e kote yo apran poud la nan Vodou a.

Yo pral devlope vaksen pou piga seren e venkatre tou. Alo ou kwe ke sosyete sekret Ayiti yo pi mechan ke blan sila yo. Monche fre mwen ouvri je ou tande.

Mwen pa mande pou yo chwe yo, mwen mande pou mete yo nan rejyon pou kont yo swa nan La Navase ou yon lot plas pou yo ka kite Ayiti devlope se sa mwen mande.

Ke BonDye Gran Met la veye sou ou fre mwen e ouvri je ou pou ou ka konnen mechanste lakay neg blan tande.

La pe ak ou! Misyon mwen se ouve je ou e non pa pou fe lage ak ou. Kenbe la frem!

Response to:

Joubert mwin pa minm bezwin fi'n li dokuman ou a, ou...

Subject:

Haitian Elites Are Haitian Secret Societies' Members...

As Jeune points it out, all Haitian elites are Voodoo members and they belong to the Haitian secret societies such as...

Direct replies to this message:

bonjou mesye tou lemen, koman ou ye? non sa a ou bay...

Return to Message List