Joubert mwin pa minm bezwin fi'n li dokuman ou a, ou vle dim...

Douvino - December 22 2011, 8:50 PM

Joubert mwin pa minm bezwin fi'n li dokuman ou a, ou vle dim se bann vye lwa, djab, ak makanda ou yo ki fe pye bwa yo leve, ou grandi.

Panse anko monche, konsa tou wa dim se vodou an ki kreye dlo ak mange pou moun mange.

Tout pye bwa sa yo ou mansyone ya kreye "par Le Vrai Createur".

Createur de tout. Mwin reelman kwe si nou ta pran tout makanda sa yo tout lwa yo, mare pye yo min yo anchene yo lage yo nan yon lak dufe, ya bay moun zorey nan peyi ya. Ki vale lajan nou gete nan gran bwa, kalfou, simetye, youn pa util anyin.

Se volo bagay moun, bwe san moun, se sa yo util selman.

American selebre "Thanks Giving Day" pou bay Bon Dye remesiman, kade kouman peyi yo ap mache, devlope.

Li le pou nou we kle, vodou te la li pat janm util anyin, eli pap janm util ke fe mal kont fre ak se haitian nou yo, fe nou gin ranki'n youn kont lot, abi, mechanste ki toujou minnin lavi mize ak povrete.

Voici, le vrai description du vodou.

Annou change ke nou ak panse nou, aprann rinmin fre ak se nou yo, ki vle di silvouple, suspann fe yo mal, abi, ede yo, ann aprann fe youn ak lot konfians, annou supote, konsa, etrange va suspann longe nou lamin, voye zafe vodou sa gete byin lwin nan labim, bay Bon Dye "Le vrai Createur" yon chans (2 kronik 7v14) epi nan delivre.

Mpoko janm tande kote vodou ou an touye yon blan kap maltrete frem yo. sa vle di, vodou nou an pa pe Haitian,

Response to:

Voodoo pa ka sou devlopman jan Ou di a. Le peyi a tap...

Subject:

Haitian Elites Are Haitian Secret Societies' Members...

As Jeune points it out, all Haitian elites are Voodoo members and they belong to the Haitian secret societies such as...

Direct replies to this message:

Mon che, mechanste tou patou e syantifik blan pi...

Return to Message List