Nou pa bezwen fe san koule an Ayiti pou touye peson. Avek...

Toulimen Legrand - January 2 2012, 10:44 PM

Nou pa bezwen fe san koule an Ayiti pou touye peson.

Avek dialog e bon jan gouvenman ki etabli good governance nou kapab sove peyi a san nou pa bezwen fe san koule.

Lide an Ayiti tankou Accra, Henry Deschamps, Flambert e Vitiello poum site sa yo selman pa gen lespri antreprene ki vle agrandi biznis yo nan tout peyi. Depi mwen timoun mwen konnen Accra ak tout lot bizisman sa yo gen biznis nan repbiblik potoprens lan selman alo moun sa yo pa ka fe developman.

Gade UNIBANK avek Castera, Beaussan e Brown yo ouve bank payout nan peyi e yo pote se is bay anpil moun epi ki Kreye anpil job depi plis pase 20 lane alos ke Accra la depi ti kokonb tap goumen ak berejen.

Lejou gran neg nan peyi sa mete kostim entrepreneur sou yo wa we travay kap Kreye.San koule pap pote developman pou nou men Bon jan dialog e Bon jan gouvenman ki kamete yon system fiskal efikas sou pye wa we travay kap genyen.

Se pou gouvenman an takse tout tranzaksyon komesyal nan peyi a e pi lisansye tout metye wa we travay kap genyen frem. Le li pran taks sa yo e li Kreye Bon jan sevis ak lajan li kolekte yo wa we travay kap genyen e nou pap bezwen fe koule san peson.

Sonje mwen di nou tou le etnik group nan peyi a dwe jwi tout fri e pa dwe gen superiorite yon group sou yon lot. Se pou tout Ayisyen konnen se fre yo e pou yo apran viv an fre. Pap gen loupe tet boule kay anko tande.

Men Bon dialog anba ponyet gro lide konsekan nou ka fe anpil progre e nou ka fe yo respekte nou tou. Malerezman mwen pap janmen gen pou pouvwa nan peyi sa. Paske mwen tap mete tou de etnik group sa yo a jenou e mwen tap montre yo kote ignorans ak espri superiorite yon sou lot mete yo. Viv Castro e viv Ghandi ak Nelson Mandela tou.

Response to:

moin dakot ak jean-pierre yon bo min se sel sa moin...

Subject:

Sou Chak 100 Direkte Nan Fonksyon Piblik 2 Ladan Yo Se Neg Nwa e 98 Milat

Nan yon peyi neg nwe nou we yon bagay konsa e se sa ki fe problem pep la pa janmen regle depi 208 lane. Elit pa ka...

Direct replies to this message:

Mwen konpran'n wou, min, se ki es's ki pral fe bagay...

Return to Message List