Mon che' sou zafe' prente lajan-an ou konnen youn nan pigro...

Duga V - September 25 2012, 7:01 AM

Mon che' sou zafe' prente lajan-an
ou konnen youn nan pigro proble'm ki genyen papye yo fe' lajan an pabon.

on moman li pouri.

e achak fwa li pouri nap bezouen pou prente lot lajan.Pou ki sa leta ayiti fe' prente lajan sou yon papye tankou lajan American e lajan
france e Canada

Subject:

The African-American Biracial Elites of Haiti Conquer Haiti For the U.S. Against the Minority 25%

Seventy five percent of the Haitian Elites are biracial African-American descents whom their ancestors entered Haiti...

Direct replies to this message:

75% of our elites are bi-racial African-American...

Return to Message List